Imatges/fotografies del projecte

Imatge #1
Vista de l'ecotros #1. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #1
Vista de l'ecotros #2. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #3
Vista de l'ecotros #3. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #4
Vista de l'ecotros #4. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #5
Vista de l'ecotros #5. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #6
Albergínies plantades l'estiu passat. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #7
Vista d'aprop d'una petita esbarginia. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #8
Eines utilitzades per treballar a l'ecotros. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #9
Pebrots plantats l'estiu passat. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #10
Vista de la compostadora. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #11
Tractoret utilitzat per llaurar. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #12
Compostadora. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #13
Figuera petita. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #14
Remanent d'hort plantat a l'estiu. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #15
Fabes acabades de sembrar. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #16
Pebrots i albergínies. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #17
Enciam plantat d'ahir. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #18
Coliflor plantada d'ahir. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #19
Enciams Maravella plantats d'ahir. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #20
Coliflors plantades d'ahir. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.
Imatge #21
Coliflor plantada d'ahir. Fotografia realitzada el 26 de novembre de 2008.

Publicat el 28 de novembre de 2008