Comentaris i opinions

En aquest apartat mostrarem les vostres impressions, suggerencies, comentaris i critiques que ens feu arribar.

Aporteu-nos informació interessant per a publicar i d'interès ecològic.

Us agraim qualsevol tipus d'aportació al nostre projecte.

Publicat el 29 de novembre de 2008